"Det viktigaste för mig är att skapa
förutsättningar för lärprocesser, där kunskap
och nya idéer kan uppstå. Problemlösning ser
jag som en samarbetsprocess där deltagaren
löser problemet och jag coachar längs vägen."

Ulf Grundel,

Organisationskonsult, Fil. Lic. inom ämnet

Människa-Maskin med inriktning mot Genusforskning

Loef
Vad erbjuder jag?

Jag erbjuder chefs- och ledarutveckling,
- handledning, och coachning individuellt
eller i grupp, grupputveckling samt processtöd i
organisationsutveckling och förändring.

traed
Mitt nätverk

Jag samarbetar idag med flera nätverk och
organisationer som har fokus på
ledar- och organisations-
utvecklingsfrågor.

ulf
Ulf Grundel

Jag har arbetat som konsult sedan 1988, med uppdrag från privata
näringslivet, offentlig sektor och
idéburen verksamhet.

Induma AB | © 2014/2015 - induma.se