Forskning

När jag startade min forskarutbildning med sikte på en licentiatuppsats våren 2011
fick jag vid några tillfällen frågan om vad som driver mig.
Jag hade tre svar som jag beroende på sammanhang prövade:

Det första handlade om att eftersom jag skulle arbeta med
ett organisationsutvecklingsuppdrag på en akademisk
teknisk institution, och planerade för vetenskaplig
handledning, kunde jag också ta tillfället i akt att
forskarutbilda mig.

Det andra handlade om att jag efter mer än 20 år
som organisationskonsult var intresserad av att undersöka
min kompetens och reflektera över mina erfarenheter.
Har jag metoder och förhållningssätt som jag använder
mig av som organisationskonsult och som skapar framgång?
I så fall vilka?

Det tredje handlade om att fortsätta arbetet med att
försöka förstå vem jag är och hur det kommer sig att jag
är den jag är. Eftersom jag behöver relationer och interaktivitet
som stödjer mig i detta, och eftersom jag tror att det
görs bäst i ett uppgiftsorienterat sammanhang, passade tillfället väl.

Klicka på knappen nedan och läs mina doktoranduppsatser.

Doktoranduppsatser

Masteruppsats

Arbetsmiljö, hälsa och produktivitet i en lokal facklig organisation.

University of Derby, 2004

Läs mer

Licentiatuppsats

Kurt Lewins metod Kraftfältsanalys i teori och praktik – en fallstudie av ett organisationsutvecklingsuppdrag på en akademisk teknisk institution.

Luleå Tekniska Universitet, 2013

Läs mer

Pågående doktorandstudier

Antagen den 29 september 2015 till senare del i utbildning på forskarnivå i ämnet Innovation och Design, Mälardalens Högskola.

Läs mer