Doktoranduppsatser

Organisationspsykologi

Vad händer i mötet mellan människor och mellan grupper i en kunskapsintensiv organisation när det gäller makt och kontroll och hur kan det som händer förklaras.

Stockholms Universitet, 2013

Läs mer
Institutionell teori

Att organisera gemensamma lärprocesser för att hantera komplexitet och osäkerhet ur ett institutionellt perspektiv på hållbart utvecklingsarbete, en Awarenessbaserad Nulägesanalys av en organisationsförändring (ANO).

Linköpings Universitet, 2013

Läs mer
Deltagande aktionsforskning

Demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser – ett försök att beskriva en teoretisk och metodisk ansats med utgångspunkt i aktionsforskning och forskningscirkeln som metoder.

Göteborgs Universitet, 2014

Läs mer
”Huvudet i himlen, fötterna på jorden och händerna i verkligheten”

Ett deltagande aktionsforskningsprojekt med forskningscirkeln som metod i ett demokratiskt drivet visionsarbete inom Svenska Elektrikerförbundet.

Mälardalens Högskola, 2015

Läs mer
Att med stöd av deltagarbaserade forskningsmetoder utvärdera lärandet från en gestaltterapeutisk utbildning

Syftet med denna uppsats är att beskriva en modell och tillämpning för utvärdering av lärande med stöd av en interaktiv pedagogik som utgår från aktionsforskning som tradition, deltagande aktions-forskning och tillämpad gestaltteori.

Mälardalens Högskola, 2015

Läs mer
Third Column