Hur jag arbetar

Induma använder sig av den fenomenologiska metoden.
Jag arbetar utifrån de data – de fenomen, som finns här
och nu. Att arbeta med det uppenbara ökar förutsättningarna
för lärande och långsiktig utveckling.

En arbetsgrupp behöver i första hand fokusera på
sitt eget tillstånd. Inte vad andra, ledningen eller
närstående grupper gör eller inte gör. När man väl fokuserar
på sitt eget tillstånd kan man koncentrera
sig på den nödvändiga egna förändringen som i sin tur också kommer
att påverka andra. Den bakomliggande filosofin i mitt arbete,
existentialismen, betonar vikten av människors ansvar för sig själva
och sina egna val. Därför är en viktig del av processen att öka
människors medvetenhet om sig själva, sin omgivning och om den helhet de ingår i.

Min pedagogik är interaktiv och jag stöder mig på dialogfilosofi, interaktiv-
metodteori och aktionsforskningsorienterade arbetsmetoder. Arbetsmetoder och pedagogik
utvecklar jag i samspel med deltagare och uppdragsgivare, beroende på hur dessa uppfattar
den befintliga situationen och önskat resultat av utvecklingsarbetet.
Det viktigaste pedagogiska målet för mig är att skapa förutsättningar för
lärprocesser, där kunskap och nya idéer kan uppstå. Problemlösning betraktar
jag som en samarbetsprocess, där det är deltagaren som skall lösa problemet,
som därigenom resulterar i en viktig erfarenhet. Jag coachar längs vägen.

Mitt arbetsperspektiv i mötet med deltagare är före, under och efter.

Det betyder att deltagare får förberedelseuppgifter inför ett seminarium.
Förberedelseuppgifterna relateras till vad seminariet avser att behandla
och fördjupas under själva seminariet. Deltagaren lämnar seminariet med
uppgiften att i den egna arbetsvardagen pröva tillämpningen av det som
fördjupats och behandlats. Erfarenheterna av tillämpningen redovisas och
fördjupas på nytt vid kommande seminarietillfälle.

TeoriVision2015

”Den bakomliggande filosofin i mitt arbete, existentialismen, betonar vikten av människors ansvar för sig själva och sina egna val.”