Kontakt

Ulf Grundel
Fil. Lic. och organisationskonsult
______________________________________
• MSc Gestalt in Organisations (University of Derby, 2005)

• Fil. Lic. inom ämnet Människa-Maskin med inriktning mot Genusforskning
(Luleå Tekniska Universitet, 2013)
_______________________________________
E-post: ulf.grundel@telia.com
Mobil. 070-482 73 13

Ulf Grundel
Read-more