Nätverk

Gestaltakademin i Skandinavien
Jag har varit verksam som pedagogisk ledare och lärare på
organisationsprogrammet år tre och fyra. Jag ingick i ledningsgruppen för akademin
som programansvarig för organisationsprogrammet år tre och fyra (2009-2011).
Jag har idag uppdrag som lärare och examinator på organisationsprogrammet,
som lärare på terapeutprogrammet och som handledare på programmet ”Personlig
förändringsledning”.

From 2016 kommer jag tillsammans med en kollega ha ansvaret för ett 1-årigt
utbildningsprogram ”Gestaltmetodik i organisationer”.

Läs mer här >Gestaltakademin - 2016
Ulf Grundel
Read-more