Om Induma

Induma AB grundades år 2000 i huvudsyfte att bedriva konsultation
inom organisationsutveckling, handledning och coachning, grupputveckling
och psykosocial arbetsmiljöutveckling.

Ulf Grundel
Read-more