Om Ulf Grundel

Jag har arbetat som konsult sedan 1988, med uppdrag från
privata näringslivet, offentlig sektor och idéburen verksamhet.
Tidigare verksam som personalsekreterare, personalchef och informationschef.
Egen erfarenhet av att vara chef och ledare med personalansvar som VD
för ett konsultföretag i 5 år.

Jag är socionom med inriktning på arbetsliv och arbetsplatsrelationer.
Jag har en examen som Filosofie licentiat inom ämnet
Människa – Maskin med inriktning mot Genusforskning och har inom ramen
för min forskarutbildning studerat hindrande och stödjande krafter i en
förändringsprocess. Jag har utvecklat och prövat en tillämpning av Kurt Lewins
metod Kraftfältsanalys.

Jag är sedan den 29 september 2015 företagsdoktorand vid Mälardalens Högskola i ämnet innovation och design.

Publikationer

Medförfattare till:
• ”Leda Styra Inspirera – om att vara chef på redaktion” (Vitaeteket 1996)
• ”Dagstidningen och digitala medier” (TU 2002)
• ”Det fackliga ledarskapet ur ett LO- och TCO-perspektiv” (Kommentus 2006)
• Som en del av författarkollektivet: Smilla Parc ”Ett dussin russin! Tolv texter om deltagarbaserade verksamheter i utbildning och forskning” (Runö utbildnings & utvecklingscentrum samt Swedish Participatory Action Research Community – SPARC 2015.
LÄS MER!

Redaktör för:
• ”Gestalt 2007 – Gestaltteoretiska tillämpningar i terapi och organisationsarbete ” (Mareld 2007)
• ”Gestaltperspektiv på handledning och coachning” (Mareld 2008)

Författare till:
• ”Kurt Lewins metod Kraftfältsanalys i teori och praktik – En fallstudie av ett organisationsutvecklingsuppdrag
på en akademisk teknisk institution” (Licentiatavhandling 2013, Luleå Tekniska Universitet)

Specialistområden och exempel på konsultuppdrag:
• Utvecklingsprogram för chefer och ledare
• Handledning och coachning av chefer, ledare och specialister individuellt och i grupp
• Grupputveckling/grupphandledning av ledningsgrupper och arbetsgrupper
• Utveckling av förändringsledarskap med fokus på att kunna leda processer och skeenden
• Processtöd för förändring och organisationsutveckling
• Kvantitativa och kvalitativa arbetsmiljöundersökningar med stöd av vetenskaplig handledning
• Uppföljning och utvärdering av genomförda organisationsförändringar

Ulf Grundel